کـــــانـــــکور افــــغانـــــستان

تهیه کننده مواد کانکور

وب سایت کانکور

وب سایت کانکور

در

www.subject2.tk

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم بهمن 1389ساعت 22:36  توسط عابد رحیمی  | 

امتحان آنلاین یا زنده

 بنام خداوند مهربان

 تازه ها از   کانکور

 
  افغانستان

امتحان آزمایشی کانکور

امتحان کانکور صنف دهم

شامل 160 سوال

ورود

امتحان کانکور آزمایشی

شامل 160 سوال

ورود

اعلانات درسرتاسر افغانستان درسایت کانکور

0093789173860

kankor.af@gmail.com

بااظهار تشکر از سایت کانکور افغانستان

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم مرداد 1389ساعت 11:36  توسط عابد رحیمی  | 

دانلود فارم های کانکور

 بنام خداوند(ج)  
تازه ها از  
  کانکور افغانستان

← دانلود فارم های کانکور

فارم های وزارت تحصیلات عالی

فارم های سال های گذشته امتحان کانکور کابل و ولایات

تعداد فارم ها: 43 

فارم های تهیه شده توسط تیم کانکور

 

تعداد فارم ها: 2 

© Kankor 2009

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم مرداد 1389ساعت 11:29  توسط عابد رحیمی  | 

كتابهاى تدريسى صنف يازده

كتابهاى تدريسى صنف يازده

عکس نام كتاب سايز فايل تاريخ اپلود شمار داونلود
dari_g_11_geometry هندسه 5.47 MB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 634
dari_g_11_physic فزيك 3.94 MB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 438
dari_g_11_chimistry كيميا 5.69 MB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 635
dari_g_11_biology بيالوژى 5.6 MB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 496
dari_g_11_math رياضى 3.19 MB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 404
dari_g_11_trigonometry مثلثات 2.02 MB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 482
dari_g_10_pashto پشتو 652.9 KB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 314
dari_g_11_tafseer تفسير شريف 478.45 KB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 274
dari_g_10_history تاريخ 724.94 KB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 376
dari_g_11_english انګليسى 1.26 MB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 307
dari_g_11_geography جغرافيه 596.01 KB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 329
dari_g_11_dari درى 584.21 KB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 397
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مرداد 1389ساعت 8:19  توسط عابد رحیمی  | 

كتابهاى تدريسى صنف نه

كتابهاى تدريسى صنف نه

عکس نام كتاب سايز فايل تاريخ اپلود شمار داونلود
dari_g_9_geography جغرافيه 880.77 KB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 660
dari_g_9_history تاريخ 542.71 KB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 276
dari_g_9_hadis حديث شريف 353.41 KB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 325
dari_g_9_arabic عربى 869.51 KB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 229
dari_g_9_economic اقتصاد 393.66 KB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 274
dari_g_9_dari درى 347.24 KB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 292
dari_g_9_biology بيالوژى 2.04 MB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 295
dari_g_9_physic فزيك 2.34 MB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 310
dari_g_9_math رياضى 4.35 MB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 469
dari_g_9_talim_tarbia_dini تعليم و تربيۀ دينى 223.88 KB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 237
dari_g_9_chimistry كيميا 1.9 MB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 307
dari_g_9_pashto پشتو 865.23 KB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 219
dari_g_9_english انګليسى 2.55 MB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 303
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مرداد 1389ساعت 8:15  توسط عابد رحیمی  | 

كتابهاى تدريسى صنف هشت

كتابهاى تدريسى صنف هشت

عکس نام كتاب سايز فايل تاريخ اپلود شمار داونلود
dari_g_8_geography جغرافيه 1.08 MB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 302
dari_g_8_pashto پشتو 500.47 KB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 226
dari_g_8_english انګليسى 1.26 MB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 385
dari_g_8_talim_tarbia_dini تعليم و تربيۀ دينى 269.03 KB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 243
dari_g_8_history تاريخ 363.31 KB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 260
dari_g_8_biology بيالوژى 1.65 MB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 364
dari_g_8_hadis حديث شريف 290.17 KB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 271
dari_g_8_chimistry كيميا 1.3 MB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 393
dari_g_8_dari درى 471.05 KB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 293
dari_g_8_civic_education علوم اجتماعى 342.75 KB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 238
dari_g_8_physic فزيك 4 MB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 395
dari_g_8_arabic عربى 1.8 MB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 206
dari_g_8_geometry هندسه 2.2 MB Oct 11, 2009 07:44 داونلود 451
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مرداد 1389ساعت 8:14  توسط عابد رحیمی  | 

كتابهاى تدريسى صنف هفت

كتابهاى تدريسى صنف هفت

عکس نام كتاب سايز فايل تاريخ اپلود شمار داونلود
dari_g_7_pashto پشتو 718.12 KB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 284
dari_g_7_english انګليسى 1.77 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 378
dari_g_7_history تاريخ 758.37 KB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 295
dari_g_7_hadis حديث شريف 319.74 KB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 371
dari_g_7_chimistry کيميا 1.76 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 534
dari_g_7_ethic اخلاق 333.79 KB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 261
dari_g_7_dari دري 603.26 KB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 397
dari_g_7_arabic عربئ 895.36 KB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 224
dari_g_7_physic فزيک 3.62 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 554
dari_g_7_biology بيولوژي 3.86 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 499
dari_g_7_geography جغرافيه 2.1 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 280
dari_g_7_talim_dini تعليم و تربيه اسلامي 367.5 KB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 240
dari_g_7_math رياضي 5.16 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 454
dari_g_7_geometry هندسه 3.75 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 302
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مرداد 1389ساعت 8:13  توسط عابد رحیمی  | 

كتابهاى تدريسى صنف شش


كتابهاى تدريسى صنف شش

عکس نام كتاب سايز فايل تاريخ اپلود شمار داونلود
dari_g_6_social_studies دروس اجتماعې 3.3 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 850
dari_g_6_pashto پشتو 3.32 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 670
dari_g_6_jafari_islamicstud تعليم و تربيه اسلامي مذهب جعفر 3.09 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 233
dari_g_6_hanafi_islamicstud اموزش قرانکريم و تعليم تربيه اسلامي 2.91 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 289
dari_g_6_handwriting حسن خط 1.7 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 403
dari_g_6_english انګليسي 1.57 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 244
dari_g_6_dari دري 1.95 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 246
dari_g_6_science ساينس و صحت 7.66 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 225
dari_g_6_art هنر رسامي 16.28 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 281
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مرداد 1389ساعت 8:12  توسط عابد رحیمی  | 

كتابهاى تدريسى صنف پنج

كتابهاى تدريسى صنف پنج

عکس نام كتاب سايز فايل تاريخ اپلود شمار داونلود
dari_g_5_handwriting حسن خط 6.89 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 569
dari_g_5_science ساينس و صحت 3.33 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 654
dari_g_5_hanafi_islamicstud اموزش قرانکريم و تعليم و تربيه 4.2 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 734
dari_g_5_social_studies دورس اجتماعې 1.66 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 416
dari_g_5_jafari_islamicstud تعليم و تربيه اسلمي مذهب جعفري 3.25 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 1415
dari_g_4_english انګليسي 6.59 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 438
dari_g_5_pashto پشتو 2.22 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 760
dari_g_5_english انګليسي 3.04 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 223
dari_g_5_math dari_g_5_math.pdf 1.09 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 433
dari_g_5_dari dari_g_5_dari.pdf 2.76 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 456
dari_g_5_dari هنر رسامي 26.13 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 678
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مرداد 1389ساعت 8:11  توسط عابد رحیمی  | 

كتابهاى تدريسى صنف چهار

كتابهاى تدريسى صنف چهار

عکس نام كتاب سايز فايل تاريخ اپلود شمار داونلود
dari_g_4_sciance ساينس و صحت 2.49 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 210
dari_g_4_math رياضي 1.76 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 246
dari_g_4_hanafi_islamicstud اموزش قرانکريم و تعليم تربيه 3.06 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 383
dari_g_4_dari دري 3.33 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 375
dari_g_4_handwriting حسن خذ 1.99 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 609
dari_g_4_jafari_islamicstud تعليم و تربيه اسلامي مذهپ جهفري 863.07 KB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 163
dari_g_4_art هنر رسامي 4.79 MB Oct 19, 2009 11:00 داونلود 188
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مرداد 1389ساعت 8:9  توسط عابد رحیمی  | 

مطالب قدیمی‌تر